Quyilish, 2019

Deniz Nazarova 

Vizual kundalik

«Quyilish»da Norin-Sirdaryoning ijtimoiy hayoti tadqiq etishdan ilhomlanib yaratilgan loyiha haqida hikoya qilinadi. Rassomlar bilan birgalikda tadqiqotchilar Noringa yo‘l olishdi va bajarilgan amaliy ishlarining natijasini ko‘rgazmada ko‘rsatishni maqsad qilishdi. 10 kun mobaynida biz o‘zaro yaqindan tanishdik, fikrlar tasavvurlarimizni kengaytirdik, har birimiz o‘zimiz uchun Norinni etnografik jihatdan kashf etdik va boshqa ko‘plab qiziqarli voqealar guvohi bo‘ldik. Bo‘lib o‘tgan voqeliklarning eng saralari Norin kundaligida aks ettirildi.